— O Kinesiotapingu (kineziotejpingu) —

Kinesio taping - Kinezio tejpování

Tato metoda byla vyvinuta před více než třiceti lety v Asii (Japonsko, Jižní Korea). Kineziologické tejpování usnadňuje přirozený proces hojení a zároveň vytváří podporu pro svaly a klouby bez omezení rozsahu pohybu. Speciálně navržená pružná páska potažená akrylátovou adhezivní vrstvou v kombinaci s typy výstřihů a směry tahu pásky vytváří na povrchu kůže liftingovým účinkem v oblasti svalů nebo kloubů efekt, který zlepšuje krevní oběh, práci lymfatického a nervového systému. Díky vlivu na oblast těchto systémů dochází k tlumení bolesti. Celá metoda pracuje na základech kineziologie, anatomie a fyziologie. V průběhu několika let bylo prokázáno, že kineziologické tejpování má pozitivní fyziologické účinky na pokožku, lymfatický, oběhový a nervový systém, svaly, fascie, šlachy, klouby a vazy. Tato metoda může být použita v kombinaci s dalšími léčebnými postupy a procedurami. Využití kineziologického tejpování má své místo v mnoha oblastech medicíny a to zejména v oblasti sportovní medicíny, fyzioterapie dále ortopedie, chirurgie, neurologie, lymfologie a dokonce také plastické chirurgie.
Cílem kineziologického tejpování je maximálně možný návrat člověka k pohybové aktivitě a zlepšit tak komfort bytí.

V současné době tato metoda prochází celosvětovým boomem a díky velkému rozmachu jsou v mnoha zemích vytvářeny nové koncepty, zakládány školy a asociace kineziologického tejpování s vlastními obchodními názvy. Toto se v podstatě dá říci také o materiálech používaných pro tuto metodu. text: Satema (Petr Maroušek,DiS, PT, CTI)

— O tejpování —

Tejpy jsou náplasťové zpevňující fixace (z anglického tape = páska, taping = páskování, ovinutí, zpevnění páskou).

Kinezio tejping - kinezio tejpování

Metoda, při které se pomocí náplasťových pruhů zajišťuje stabilita kloubních spojení. Cílem této metody je prevence poškození kloubních spojení nebo minimalizace bolestí a otoků již poraněných kloubů během pohybové aktivity. Můžeme říci, že zpevnění kloubů tejpingem předchází vzniku mikrotraumat při zvýšené zátěži. Metodou tejpingu vytvoříme krajní meze a definujeme tak možný rozsah pohybu. Pro náplasťové zpevňující fixace se používají speciální neelastické a elastické náplasťové pruhy. Metoda je tedy do určité míry přechodem mezi elastickou obvazovou bandáží, pevnou ortézou a sádrovou fixací. Výhodou náplasťových pásků je také například neomezení nošení sportovní obuvi na rozdíl od ortéz. Proto má tejping své velké místo především v oblasti sportovní medicíny, kde je statická a dynamická zátěž kloubů vysoká. text: Satema (Petr Maroušek,DiS, PT, CTI)

Kinesio tapy - Kinezio tejpy

Vyrábějí se ze směsí bavlněných tkanin a směsí syntetických směsí, polyamidů nebo polyesterů, které zajišťují elasticitu v podélném případně příčném směru. Pro výrobu lepivé (adhezivní) vrstvy se používají polyakryláty nebo syntetický kaučuk. Pásky se na potřebnou délku a šířku opravují nůžkami. Elastické pásky se používají k podpoře svalů, šlach (tzv. kontraktilních tkání) a pro techniky zpevnění. Je tak umožněno fyziologické roztažení a smrštění tkání při pohybu. text: Satema (Petr Maroušek,DiS, PT, CTI)